RAMADHAN TELAH TIBA, WAKTUNYA TUNAIKAN ZAKAT FITRAH

Mau berzakat dan dido’akan langsung oleh santri penghafal qur’an?

“Dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda: Zakat fitrah diwajibkan untuk menyucikan orang yang puasa dari segala perkataan yang keji dan buruk yang mereka lakukan selama mereka puasa, dan untuk menjadi makanan bagi orang-orang yang miskin” (HR. Abu Daud & Ibnu Majah).

Pastikan anda menunaikan zakat fitrah dengan baik dan tepat kepada pihak yang benar-benar mustahik di bulan Ramadhan tahun ini.

#ProgramAmalUntukSantri

Tak mesti nunggu akhir Ramadhan, zakat boleh ditunaikan di awal Ramadhan juga lho…

#RamadhanBersamaSantri #WaktunyaOrangBaikBerkumpul

Keberkahan Ramadhan didapat tentunya dengan kita berbuat baik dan menjalankan perintah-Nya. Salah satunya adalah menunaikan zakat. Orang yang berzakat (muzakki) akan menerima do’a dari orang yang menerima zakat (mustahik).

Jika sahabat sekalian berzakat di Pesmadai, maka sahabat sekalian akan dido’akan oleh para santri yang menghafal qur’an. Santri-santri di Pesmadai setiap hari berjuang fi sabilillah lewat jalur pendidikan ilmu agama.

Karenanya, Pesmadai adalah tempat yang tepat untuk menunaikan zakat.

Yuk Berzakat

Sebagai wujud syukur kepada Allah SWT, Zakat untuk membersihkan harta dan diri kita, serta membantu sesama. Maka tunaikanlah segera..

id_ID
id_ID
Scroll to Top